Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με το "Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 21Kb).