Υποτροφίες για διεθνείς φοιτητές, διδάκτορες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και καλλιτέχνες

Για να δείτε τις "Υποτροφίες για διεθνείς φοιτητές, διδάκτορες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και καλλιτέχνες", παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants.