Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων Καθηγητών

Για να δείτε την «Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2} θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 148Kb).