Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων Καθηγητών

Για να δείτε την «Προκήρυξη πλήρωσης έξι (6} θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 217Kb).