Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων, Χειμερινού εξάμηνου 2017-2018

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018*,
Η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018*.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).