2ο EU Jobs and Mobility Roadshow στην Κομοτηνή

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με το «2ο EU Jobs and Mobility Roadshow στην Κομοτηνή», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Δελτίο Τύπου για τη διοργάνωση του 2ου EU Jobs and Mobility Roadshow (PDF: 281Kb).
  2. Αφίσα για τη διοργάνωση του 2ου EU Jobs and Mobility Roadshow (PDF: 112Kb).