Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, &, ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΕΦΑΑ

Για να δείτε την «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, &, ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΕΦΑΑ», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 99Kb).