Πρόσκληση σε σεμινάριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων

Για να δείτε την «Πρόσκληση σε σεμινάριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 83Kb).