Αποφάσεις ορισμού εφορευτικών επιτροπών

Για να δείτε τις "Αποφάσεις ορισμού εφορευτικών επιτροπών", παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Απόφαση Ορισμού Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (PDF: 64Kb).
  2. Απόφαση Συγκρότησης Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (PDF: 64Kb).
  3. Απόφαση Συγκρότησης Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (PDF: 64Kb).
  4. Απόφαση Συγκρότησης Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Άσκησης και Υγείας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (PDF: 69Kb).