Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε αλλοδαπούς

Για να δείτε πληροφορίες για τις «Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε αλλοδαπούς», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 53Kb).