Πρόσκληση για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο συμβούλιο του Δ.Π.Θ.

Για να δείτε την «Πρόσκληση για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο συμβούλιο του Δ.Π.Θ.», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 532Kb.