Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση θέσης Αν. Καθηγητή

Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στις Υπαίθριες Δραστηριότητες» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, ΑΔΑ: 71ΦΧ46ΨΖΥ1-ΦΕ3 (PDF: 1.13Mb).