Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή των τριών μελών της Κοσμητείας

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την «Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή των τριών μελών της Κοσμητείας», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 786Kb.