Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των τριών μελών της Κοσμητείας

Για να δείτε την «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των τριών μελών της Κοσμητείας», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 582Kb.