Διαδικασία χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών

Για να δείτε την ανακοίνωση που αφορά τη "διαδικασία χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 258Kb.