Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής σε Πολυεθνικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης»

Για να δείτε την Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Σχολικής Φυσικής Αγωγής & Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής σε Πολυεθνικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 260Kb.