Παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας:

  • οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015,
  • η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015