Περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών

Ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκών σπουδών που φιλοδοξεί να παρέχει παράλληλα και τη δυνατότητα στους φοιτητές της ταχύτερης δυνατής ένταξης στην αγορά εργασίας οφείλει να λάβει υπ’ όψη του και άλλες παραμέτρους όπως: να δώσει την ευκαιρία και δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αποκτηθείσα γνώση αλλά και να μπορούν εύκολα να την αναπροσαρμόσουν ανάλογα με τις συνεχείς εξελίξεις και απαιτήσεις του παγκόσμιου γίγνεσθαι.

Τέτοιες επιμέρους προβλέψεις και οι ανάλογες εκπαιδευτικές διαδικασίες έχουν προβλεφθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών με σχετικά «τεχνικά» μαθήματα ή με ανάλογες προσαρμογές του περιεχομένου των καθαρά ακαδημαϊκών μαθημάτων.

Ειδικότερα οι επιμέρους διαστάσεις αυτής της ανάπτυξης είναι:

  1. Διαχείριση της γνώσης
  2. Επαγγελματική ωριμότητα & Επικοινωνία
  3. Ατομική ανάπτυξη