Πραγματοποίηση ερευνητικών διατριβών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού κύκλου σπουδών

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού πραγματοποιούνται πλήθος ερευνητικών διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει.

thesis1 thesis2 thesis3