Αναβολή της πρακτικής άσκησης

Με αφορμή την Κοινή Υπουργική Απόφαση επιβολής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID_19 και του αισθήματος ευθύνης απέναντι στους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζεται η αναβολή της πρακτικής άσκησης για όσα Τμήματα διεξάγουν αυτό το διάστημα πρακτική άσκηση καθώς και για όσα Τμήματα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Οι επόμενες ημερομηνίες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης θα γνωστοποιηθούν στους φοιτητές από τους ιστοχώρους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ καθώς και μέσα από ενημέρωση που θα λάβουν από τους Επιστημονικά Υπευθύνους Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ