Υποβολή ένστασης

Φοιτητής που θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο αδικήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να υποβάλλει έγγραφη ένσταση είτε:

  • α) στον επιτηρητή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, είτε
  • β) στη Γραμματεία του Τμήματος μία εργάσιμη ημέρα μετά την εξέταση.

Οι ενστάσεις ελέγχονται από τη ΓΣ του Τμήματος μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.