Α΄- έτος σπουδών

Κωδ. Μαθ. Μαθήματα κορμού Α´ εξαμήνου Ω/Εβδ. ECTS
111 Κολύμβηση 2 2
112 Καλαθοσφαίριση 2 2
113 Γυμναστική 2 2
211 Ξένη Γλώσσα Ι 2 4
213 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού 2 4
214 Ανατομία 2 4
215 Φυσιολογία 2 4
217 Παιδαγωγικά 2 4
218 Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή 2 3
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα κορμού Β´ εξαμήνου Ω/Εβδ. ECTS
121 Κλασικός Αθλητισμός 4 3
122 Ποδόσφαιρο 4 3
123 Πετοσφαίριση 4 3
124 Ελληνικοί Χοροί 2 2
221 Ξένη Γλώσσα ΙΙ 2 4
223 Ψυχολογία 2 4
224 Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού 2 4
226 Εμβιομηχανική 2 4
227 Κινητική Μάθηση 2