Ημέρες & ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης

Ημέρα   Ώρες
Δευτέρα 09.00-13.00 & 14.00-18.00
Τρίτη 09.00-13.00 & 14.00-18.00
Τετάρτη 09.00-13.00 & 14.00-18.00
Πέμπτη 09.00-13.00 & 14.00-18.00
Παρασκευή 09.00-13.00