Στέγαση

accommodationΓια την κάλυψη των αναγκών διαμονής των φοιτητών που έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο διαθέτει στην πόλη της Κομοτηνής Φοιτητικές Εστίες δυναμικότητας 700 κλινών, οι οποίες βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Για τη δωρεάν στέγαση απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κατ΄έτος ανακοινώσεις του γραφείου φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου.