Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

Σκοπός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

 • Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών και η εξάσκηση των φοιτητών-τριών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α).
 • Η εξάσκηση των φοιτητών -τριών των άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου.
 • Η υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητισμού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού.
 • Η υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Η υποστήριξη και ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού.
 • Η υποστήριξη και ανάπτυξη του στρατιωτικού αθλητισμού και σωμάτων ασφαλείας.
 • Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.00 - 21.30.
Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται ανάλογα με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα του Τ.Ε.Φ.Α.Α καθώς και άλλες δραστηριότητες όπως εξάσκηση φοιτητών-τριών, η προπόνηση των αθλητών διαφόρων σωματείων, η άσκηση των ελεύθερα αθλουμένων.
Μετά από απόφαση των υπευθύνων οργάνων οι παραπάνω χώροι διατίθενται και τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, για άσκηση ή αγωνιστική εκδήλωση των φοιτητών-τριών και άλλων φορέων.

Διαδικασία διάθεσης χώρων

Η διάθεση των χώρων - εφόσον είναι δυνατή - σε αθλητικά σωματεία που επιθυμούν να έχουν τακτικές ώρες προπόνησης των αθλητών τους τις ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή, πραγματοποιείται αφού προηγουμένως υποβάλλει εγγράφως στον πρόεδρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. το αίτημα η αντίστοιχη τοπική ή πανελλήνια ομοσπονδία στην δύναμη της οποίας ανήκει το σωματείο. Παράδειγμα, ο Στίβος (Τοπική επιτροπή ΣΕΓΑΣ), Ποδόσφαιρο (Ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων - ΕΠΣ ή ΕΠΟ), Κολύμβηση (ΕΚΟΦ), Καλαθοσφαίριση (ένωση καλαθοσφαιρικών σωματείων - ΕΟΚ), Πετοσφαίριση (ένωση πετοσφαιρικών σωματείων - ΕΟΠΕ), Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική (ΕΓΟ), Αντισφαίριση (ΕΦΟΑ), Αντιπταίριση (ΕΟΦΣΑ).
Στις περιπτώσεις καταρτισμού προγραμμάτων αγώνων τότε το αίτημα και το πρόγραμμα των αγώνων υποβάλλει η αντίστοιχη ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα. Οι επόπτες των αθλητικών εγκαταστάσεων εισηγούνται στον πρόεδρο του Τμήματος τη δυνατότητα διάθεσης των χώρων (ημέρες και ώρες). Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. απαντά εγγράφως στην αντίστοιχη ομοσπονδία, σχετικά με την έγκριση του αιτήματος.
Το πρόγραμμα για τη διάθεση των χώρων τροποποιείται κάθε εξάμηνο, με νεότερη απόφαση της γενικής συνέλευσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Οι επόπτες των αθλητικών εγκαταστάσεων - λόγω εκδηλώσεων του πανεπιστημίου - μπορούν να ματαιώσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων των συλλόγων και άλλων φορέων, αφού προηγούμενα ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Χρήση των χώρων από τους αθλητές συλλόγων και ασκούμενους άλλων φορέων

 • Οι αθλητές -τριες των αθλητικών συλλόγων καθώς και ασκούμενοι άλλων φορέων, μπορούν να κάνουν χρήση των αποδυτηρίων.
 • Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων και αποθηκών στα αθλητικά σωματεία και άλλους φορείς
 • Στις προπονήσεις των αθλητών των συλλόγων και άλλων φορέων δεν επιτρέπεται η απασχόληση των υπαλλήλων (πχ. οποιαδήποτε μεταφορά αθλητικών οργάνων και υλικών).
 • Ή συντήρηση των αθλητικών οργάνων (πχ. καταστροφή των εμποδίων), η γραμμοχάραξη του αγωνιστικού χώρου του ποδοσφαίρου και για τις ρίψεις στον στίβο, γίνεται με μέριμνα των τεχνικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Υποχρεώσεις των φοιτητών, αθλητών συλλόγων και άλλων ασκουμένων

Για την είσοδο στους χώρους άσκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες που είναι προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους καθώς επίσης και της ασφάλειας των αθλουμένων. Οι φοιτητές -τριες, οι αθλητές -τριες και οι συνοδοί προπονητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις του προσωπικού και να έχουν κόσμια συμπεριφορά.
Η μη τήρηση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, του πανεπιστημιακού σταδίου και κολυμβητηρίου, του νέου κλειστού γυμναστηρίου και της Μεταλλουργικής, συνεπάγεται την αναστολή ή διακοπή της χρήσης των παραπάνω αθλητικών χώρων μέχρι την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.