Κατεύθυνση Προπονητικής & φυσικής απόδοσης

traininglabΟ βασικός στόχος του τομέα της Προπονητικής είναι:
- η έρευνα και εφαρμογή των στοιχείων επιβάρυνσης στο σχεδιασμό προγραμμάτων φυσικής κατάστασης σε αθλητές και στο μέσο ασκούμενο.
- η αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης, των συναρμοστικών ικανοτήτων και της κινητικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και σε νεαρούς αθλητές.
- η αξιολόγηση της αγωνιστικής συμπεριφοράς (τεχνικο-τακτικών παραμέτρων) σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα.

Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων προπόνησης
- Προσαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων προπόνησης σε σχέση με την ηλικία του αθλητή σε παραμέτρους φυσικής κατάστασης, μυϊκής δύναμης, μυϊκής αντοχής, σωματικής σύστασης, αερόβιας ικανότητας, ταχύτητας, ευκινησίας.
- Εκτίμηση και διαχείριση επιπέδου υπερπροπόνησης αθλητών.
- Προγράμματα προπόνησης για βελτίωση της αθλητικής απόδοσης των αθλητών (διάφορα μοντέλα)
- Σχεδιασμός κατάλληλων προπονητικών προγραμμάτων για διάφορες ηλικίες αθλητών σε σχέση με την κινητική ανάπτυξη και τις φυσικές τους ικανότητες.

Αξιολόγηση της αγωνιστικής συμπεριφοράς
- Καταγραφή της τεχνικοτακτικής συμπεριφοράς: καταγράφονται οι τεχνικοτακτικές ενέργειες επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων, τόσο σε ομαδικά όσο και σε ατομικά αθλήματα μέσω της εκπαίδευσής των στη χρησιμοποίηση των συστημάτων βιντεοανάλυσης.
- Ανάλυση και αξιολόγηση της τεχνικοτακτικής συμπεριφοράς: στατιστική επεξεργασία των αγωνιστικών δεδομένων-ενεργειών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχουν τα συστήματα βιντεο-ανάλυσης αλλά και επιπλέον στατιστικά λογισμικά.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  1. Venetsanou F., & Kambas A. (2005). How can a Traditional Greek Dances- Programme affect the Motor Proficiency of Preschool Children? Journal of Dance Research, (5), 2, 127-138.
  2. Fatouros I.G., Jamurtas A.Z., Viliotou V., Pouliopoulou S., Fotinakis P., Taxildaris K., Deliconstantinos G. (2004). Oxidative stress responses in older men during endurance training and detraining. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36: 2065-2072.
  3. Fatouros I.G., Jamurtas A.Z., Taxildaris K., Leontsini D., Marinos S., Kostopoulos, & Buckenmeyer P.J.N. (2004). Evaluation of plyometric exercisetraining, weight training and their combination onvertical jumping performance and leg strength. Journal of Strength and Conditioning Research. Journal of Strength and Conditioning Research, 14 (4), 470-476.
  4. Kambas A., Antoniou P., Xanthi G., Heikenfeld R., Taxildaris K., Godolias G. (2004). Unfallverhütung durch Schulung der Bewegungskoordination bei Kindergartenkindern. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 20, 18-24.
  5. Papadimitriou K., Pashali E., Sermaki I., Mellas S., & Papas M. (2004). The effect of the opponents’ serve on the offensive actions of Greek setters in volleyball games. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4, 23-34.
  6. Tsamourtzis E., Salonikidis K., Taxildaris K., Mavromatis G. (2002). Technical and tactical characteristics of winners and losers in basketball. Leistungssport, 1, 54-58.
  7. Fatouros I.G., Taxildaris K., Tokmakidis S.P., Kalapotharakos V., Aggelousis N., Athanasopoulos S., Zeeris I., & Katrabasas I. (2001). The effects of strengthtraining, cardiovascular training and theircombination on flexibility of inactive older adults. International Journal of Sports Medicine, 23: 1-83.
  8. Jamurtas A.Z., Fatouros I.G., Buckieyer P., Kokkinidis E., Taxildaris K., Kambas A., Kyriazis G. (2000). Effects of plyometric exercise on muscle soreness and plasma creatine kinase levels and its comparision to eccentric and concentric exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 14 (1), 68-74.