Κατεύθυνση Αποκατάστασης

rehabilitationlabΟ βασικός στόχος της κατεύθυνσης Αποκατάστασης είναι το πεδίο των μυοσκελετικών κακώσεων και παθήσεων. Ο στόχος αυτός επιτελείται μέσω:
- της πραγματοποίησης αξιολογήσεων σε όλες τις βασικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στην αποκατάσταση
- της εφαρμογής προγραμμάτων αποκατάστασης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κακώσεων ή παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.

Είδη αξιολογήσεων στην αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων και παθήσεων
Οι παράμετροι που αξιολογούνται στη διάρκεια της αποκατάστασης μετά από μυοσκελετική κάκωση ή πάθηση είναι: η κινητικότητα της άρθρωσης που σχετίζεται με τον τραυματισμό, η ευλυγισία των μυών, η μυϊκή απόδοση, η ιδιοδεκτικότητα και η ικανότητα εκτέλεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων. Μέσα από τη συνολική αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων, διαπιστώνονται τα ελλείμματα που σχετίζονται με τον τραυματισμό και οι ανάγκες βελτίωσης με σκοπό τη γρήγορη επιστροφή στην ενεργό δράση.

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης
Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης στο Εργαστήριο γίνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων αποκατάστασης που ξεκινούν από την οξεία φάση του τραυματισμού και ολοκληρώνονται με την επανένταξη του τραυματία στην ενεργό δράση. Στόχος της έρευνας που διενεργείται στο εργαστήριο είναι να συγκρίνει διαφορετικά πρωτόκολλα μεταξύ τους για την αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση του ασθενούς.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  1. Malliou P., Gioftsidou A., Pafis G., Beneka A., Godolias G. (2005). Prorpioceptive training (balance exercises) reduces lower extremity injuries in young soccer players. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 16: 1-4.
  2. Giannakopoulos K., Beneka A., Malliou P. (2004). Isolated versus complex exercise in strengthening the rotator cuff muscle group, Journal of Strength and Conditioning, 18: 144-148.
  3. Gioftsidou A., Ispirlidis I., Malliou P., Pafis G., Beneka A., & Godolias G. (2004). Injuries in soccer during the championship between adult and young players. Journal of Human Movement Studies, 46: 397-406.
  4. Malliou P., Gioftsidou A., Pafis G., Beneka A., Ispirlidis I., & Godolias G. (2004). Proprioception training programs of different duration on soccer players. Sport & Science, 1: 161-166.
  5. Malliou P.,Ispirlidis J., Beneka A., Taxildaris K., & Godolias G. (2003). Vertical jump and knee extensors isokinetic performance in professional soccer players related to the phase of the training period, Isokinetics and Exercise Science, 11: 165-169.
  6. Kyrialanis P., Malliou P., Beneka A., & Giannakopoulos K. (2003). Occurrence of acute lower limb injuries in artistic gymnasts in relation to event and exercise phase, British Journal of Sports Medicine, 37: 137-139.
  7. Beneka A., Malliou P., & Benekas G. (2003). Water and land based rehabilitation for Achilles tendinopathy in an elite female runner, British Journal of Sports Medicine, 37: 535-537.
  8. Kyrialanis P., Malliou P., Beneka A., Gourgoulis V., Gioftsidou A., & Godolias G. (2002). Injuries in artistic gymnastic elite adolescent male and female athletes, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 16, 145-151.