Κατεύθυνση Εργοφυσιολογίας

traininglabΟ βασικός στόχος του τομέα της Εργοφυσιολογίας είναι:
- η μελέτη των λειτουργιών του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης και των προσαρμογών που επιτελούνται από τη συστηματική άσκηση τόσο σε αθλητές όσο και σε άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνιες παθήσεις.
- η εργομετρική αξιολόγηση των φυσικών ικανοτήτων και η αποτύπωση των παραγόντων υγείας και φυσικής κατάστασης, αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας, ευκαμψίας, σύστασης σώματος και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών σε ευρύ φάσμα πληθυσμού.
- η καταγραφή και παρακολούθηση διαφόρων παραγόντων της ανθρώπινης απόδοσης, ανίχνευσης ταλέντων, ενεργειακού μεταβολισμού καθώς και η μελέτη της ισχύος και της σχέσης δύναμης, ταχύτητας, αντοχής με εργαστηριακές μετρήσεις και μετρήσεις πεδίου.
- η ερμηνεία και καταγραφή φυσιολογικών, μεταβολικών, βιοχημικών και νευρομυϊκών παραμέτρων, ορμονικών ανταποκρίσεων, ανοσοποιητικού συστήματος, ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας σε διάφορες ομάδες πληθυσμού.
- η έρευνα και η μελέτη διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης στα λιπίδια, τις λιποπρωτεΐνες, το σάκχαρο, την ινσουλίνη, τις ορμόνες, την οστική πυκνότητα, τους παράγοντες του ενδοθηλίου, το μυϊκό μεταβολισμό σε παχύσαρκα άτομα, άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, οστεοπόρωση, άτομα τρίτης ηλικίας.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  1. Toubekis A., Douda H., & Tokmakidis S. (2005). Influence of different rest intervals during active or passive recovery on repeated sprint swimming performance. Eur J Apl Physiol., Vol 93, 5-6: 694-700.
  2. Smilios I., T. Pilianidis, K. Sotiropoulos, M. Antonakis, & S.P. Tokmakidis. (2005). Short-term effects of selected exercise and load in contrast training on vertical jump performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(1): 135-139.
  3. Tokmakidis S.P., Zois C.E., Volaklis K.A., Kotsa K., & Touvra A.-M. (2004). The effects of a combined strength and aerobic exercise program on glucose control and insulin action in women with type 2 diabetes, Eur J Apl Physiol, 92: 437-442.
  4. Tokmakidis S.P., & Volaklis K.A. (2003). Training and detraining effects of a combining-strength and aerobic exercise program on blood lipids in patients with coronary artery disease. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, 193-200.
  5. Smilios I., Pilianidis T., Karamouzis M., & Tokmakidis S.P. (2003). Hormonal responses following various resistance exercise protocols. Medicine & Science in Sports & Exercise. 35 (4): 644-654.
  6. Tokmakidis S., Kokkinidis E., Smilios I., & Douda H. (2003). The effects of ibuprofen on delayed muscle soreness and muscular performance after eccentric exercise. The Journal of Strength and Conditioning Research, 17(1), 53-59.
  7. Douda H., Laparidis K., & Tokmakidis S. (2002). Long-term training induces specific adaptations on physique of rhythmic sports and female artistic gymnasts, European Journal of Sport Science, Vol 2, 3:1-14.
  8. Tokmakidis S., & Volaklis K. (2000). Pre-exercise glucose ingestion at different time periods and kinetics of blood glucose during exercise. International Journal of Sports Medicine; 21: 453-457.