Κατεύθυνση Εμβιομηχανικής

biomechanicslabΒασικός σκοπός της Εμβιομηχανικής είναι η έρευνα της κίνησης που πραγματοποιείται με:
- Αξιολόγηση της μηχανικής των αθλητικών κινήσεων: αξιολογούνται τα κινηματικά χαρακτηριστικά της τεχνικής των αθλητικών κινήσεων, οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα του αθλητή, οι εσωτερικές αρθρικές δυνάμεις και ροπές και η μεταφορά ενέργειας μεταξύ των μελών του σώματος του αθλητή. Μέσα από τη συνολική αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων εντοπίζονται οι τεχνικές ατέλειες που οδηγούν σε μειωμένη επίδοση και προτείνονται τρόποι βελτιστοποίησης τους.
- Αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος των αθλητών: αξιολογείται η ισχύς των διαφόρων μυών του αθλητή και προτείνονται τρόποι βελτίωσης της μέσω της προπόνησης.
- Αξιολόγηση του νευρομυϊκού ελέγχου των κινήσεων: αξιολογούνται η νευρομυϊκή συναρμογή, ο προκινητικός και κινητικός χρόνος και η ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση των μυών αθλητών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και προτείνονται τρόποι βελτιστοποίησης τους μέσω της προπόνησης ή της άσκησης.
- Αξιολόγηση των κινητικών προβλημάτων των κάτω άκρων: αξιολογούνται μέσω της ανάλυσης του βαδίσματος τα κινητικά προβλήματα των κάτω άκρων σε άτομα με νόσο του Πάρκινσον, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και προτείνονται τρόποι βελτίωσης του βαδίσματος των παραπάνω ατόμων μέσω της άσκησης.
- Αξιολόγηση προγραμμάτων αποκατάστασης κινητικών προβλημάτων των κάτω άκρων: αξιολογείται μέσω της ανάλυσης της στάσης και του βαδίσματος η αποτελεσματικότητα διαφόρων προγραμμάτων αποκατάστασης των κινητικών προβλημάτων των κάτω άκρων και προτείνονται τρόποι για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  1. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Kalivas V., Antoniou P., & Mavromatis G. (2004) Snatch lift kinematics and bar energetics in male adolescent and adult weightlifters. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 44, 126-131
  2. Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μπόλη Α., Αντωνίου Π., & Μαυρομάτης Γ. (2004) Η σπουδαιότητα των επιμέρους κολυμβητικών στυλ στα 400m μικτής ατομικής. Άθληση και Κοινωνία, 37, 46-52
  3. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Kasimatis P., Mavromatis G., & Garas A. (2003) Effect of a submaximal half-squats warm-up program on vertical jumping ability. Journal of Strength and Conditioning Research, 17(2), 342-344
  4. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ., Καλύβας Β., & Βέζος Ν. (2003) Σύγκριση των κινηματικών χαρακτηριστικών μεταξύ των κάτω άκρων κατά το φυσιολογικό βάδισμα ενηλίκων Ελλήνων. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 14-15, 171-181
  5. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Antoniou P., & Mavromatis G. (2002) Myoelectric and kinematic characteristics of the kicking leg in high and low ball velocity soccer kicks, Journal of Human Movement Studies, 43: 455-467
  6. Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μασούρας Κ., Καμπάς Α., Χριστοφορίδης Χ., Φατούρος Ι., & Μαυρομάτης Γ. (2002) Κινηματικά χαρακτηριστικά του φυσιολογικού βαδίσματος παιδιών προσχολικής ηλικίας. Άθληση και Κοινωνία, 32: 22-29
  7. Aggeloussis N., Mavromatis G., Gourgoulis V., Pollatou E., Malliou V., & Kioumourtzoglou E. (2001). Modifications of neuromuscular activity and improvement in performance of a novel motor skill. Perceptual and Motor Skills, 93: 239-248.
  8. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Mavromatis G., & Garas A. (2000). Three-dimensional kinematic analysis of the snatch of elite Greek weightlifters. Journal of Sports Sciences, 18: 643-652.