Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2013-2014

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διάρκεια διδασκαλίας:
Από 30-9-2013 έως 20-12-2013
Από 7-1-2014 έως 13-1-2014
Διάρκεια διδασκαλίας:
Από 17-2-2014 έως 11-4-2014
Από 28-4-2014 έως 30-5-2014
Εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων:
Από 14-1-2014 έως 17-1-2014
Εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων:
Από 2-6-2014 έως 6-6-2014
Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου:
Από 20-1-2014 έως 7-2-2014
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου:
Από 9-6-2014 έως 27-6-2014
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου:
Από 1-9-2014 έως 19-9-2014