Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «προπονησιολογία με έμφαση στην κινητική ανάπτυξη»

Pin It

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «προπονησιολογία με έμφαση στην κινητική ανάπτυξη»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 187/17-2-2012 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. 167/17-10-2012

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 20-11-2012 (κοινοποίηση ορισμού: 29-11-2012)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Κατατέθηκε στις 25-1-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 11-2-2013

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΠΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 6
ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: 6