Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Pin It

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Μαθήματα Α' έτους (PDF: 429Kb).
  2. Μαθήματα Δ' εξαμήνου (PDF: 384Kb,), (Τελ. ενημέρωση 18/02/2013).
  3. Μαθήματα Επιλογής Δ' εξαμήνου (PDF: 255Kb), (Τελ. ενημέρωση 18/02/2013).
  4. Μαθήματα ΣΤ' Εξαμήνου (PDF: 590Kb).
  5. Μαθήματα Η' Εξαμήνου (PDF: 528Kb).
  6. Μαθήματα Επιλογής ΣΤ' & Η' εξαμήνου (PDF: 572Kb), (Τελ. ενημέρωση 18/02/2013).