Λειτουργία Τμήματος

Pin It
Με απόφαση της Συγκλήτου ανακαλείται προηγούμενη απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας του Ιδρύματος.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του από Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013.

Η διδασκαλία μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ξεκινά από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 (το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί εντός της εβδομάδας).