Ανανέωση εγγραφής - Δήλωση μαθημάτων

Pin It
Όλοι οι φοιτητές/τριες του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ καλούνται:

1. να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13
2. να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα
3. να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου 2012-13.

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής –δήλωσης μαθημάτων: από 7-2-2013 μέχρι 15-2-2013

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
I. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: Με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στη Γραμματεία του Τμήματος όπου θα δηλώνουν και τα μαθήματα (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται, DOC: 41Kb)
II. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2004-2005 μέχρι σήμερα: Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης αναγράφονται στην διεύθυνση αυτή)

* Φοιτητής/τρια που εισάγεται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως αθλητής-τρια, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το Τμήμα χορηγεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

• Φοιτητής/τρια που δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, διαγράφεται αυτοδίκαια από τη σχολή.
• Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.