Μεταφορά μαθήματος στην εξεταστική

Pin It
Οι εξετάσεις των παρακάτω μαθημάτων
  1. σκοποβολή με αεροβόλο τουφέκι (023),
  2. σκοποβολή με αεροβόλο πιστόλι (079),
  3. εισαγωγή στη σκοποβολή (056).
μεταφέρετε λόγω πένθους για τις 8 Φεβρουαρίου 2013 με το ίδιο
πρόγραμμα.

Θεωρία θα δοθεί στο μικρό αμφιθέατρο στις 19:00-21:00 την ίδια μέρα.

Ο Διδάσκων
Χρηστουηλίας Ιωάννης