Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία της Άσκησης»

Pin It

Για να δείτε την απόφαση συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής στις 16-1-2013 για τον ορισμό αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο τη «Βιοχημεία της Άσκησης», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 219Kb.