Παράταση παραλαβής συγγραμμάτων

Pin It
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας παρατείνεται η ημερομηνία διανομής συγγραμμάτων

Ως καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο ορίζεται η 25/01/2013.