Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2010-2011

Κατάσταση υποψηφίων  Εισαγωγής  2011
(Υποτροφίες 3 - Βραβεία 1)

Δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις

Κατάσταση υποψηφίων Α΄ ΕΤΟΥΣ  (Α + Β εξαμήνου)
(Υποτροφίες 3 - Βραβεία 1)

ΑΜ Επώνυμο Όνομα ΒΑΘΜΟΣ
8686 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 8,33
8680 ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,28
8692 ΜΠΟΡΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 7,61
8717 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 7,56 Αναπληρωματικός
8704 ΠΑΖΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7,28 Αναπληρωματική
8463 ΜΑΤΣΙΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 7,22 Αναπληρωματική
8451 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 7,11 Αναπληρωματική
8417 ΜΑΤΡΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 7,11 Αναπληρωματική

Κατάσταση υποψηφίων Β΄ ΕΤΟΥΣ (Γ + Δ εξαμήνου)
(Υποτροφίες 3 - Βραβεία 1)

ΑΜ Επώνυμο Όνομα ΒΑΘΜΟΣ
8086 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ 8,53
8292 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ 8,16
8341 ΠΑΝΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 8,05
8204 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 7,9 Αναπληρωματική
8139 ΠΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7,84 Αναπληρωματικός
8281 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7,79 Αναπληρωματική
8117 ΝΤΕΡΝΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7,63 Αναπληρωματική

Κατάσταση υποψηφίων  Γ΄ ΕΤΟΥΣ (Ε + ΣΤ εξαμήνου)
(Υποτροφίες 3 - Βραβεία 1)

ΑΜ Επώνυμο Όνομα ΒΑΘΜΟΣ
7874 ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9
7872 ΓΛΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 8,95
7919 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 8,84
8057 ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 8,74 Αναπληρωματική
7909 ΤΣΑΜΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8,58 Αναπληρωματικός
7817 ΣΟΛΩΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 8,47 Αναπληρωματική
7828 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8,42 Αναπληρωματικός

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

Δεν υπάρχει υποψήφιος που να πληροί τις προϋποθέσεις   Καλούνται οι παραπάνω φοιτητές/τριες να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες λειτουργίας της,  από 20 Δεκεμβρίου 2012 έως και 11  Ιανουαρίου 2013, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση – Δήλωση (επισυναπτόμενο έντυπο Ι.Κ.Υ. - PDF: 184Kb)
Β) Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή/τριας καθώς και των γονέων του/της του έτους 2010 (οικονομικό έτος 2011) ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.  

Σημειώνεται ότι, εκ των ανωτέρω υποτροφία θα λάβουν μόνο οι τρεις (3) που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις (ιστοσελίδα ΙΚΥ: https://docs.google.com/viewer?url=http://www.iky.gr//proptyxiakes-ypotrofies-iky/item/download/746_f912d93e3e522be036e862bae82abe27&chrome=true)

Οι αναπληρωματικοί κατ΄ απόλυτη βαθμολογική σειρά καλούνται να προσκομίσουν τα ίδια δικαιολογητικά, για την περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παραπάνω δικαιούχους αποκλειστούν της υποτροφίας γιατί δεν θα πληρούν όλους τους όρους του κανονισμού.