Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2012-13

Χειμερινό εξάμηνο

Διάρκεια διδασκαλίας
Από 1-10-2012 έως 21-12-2012
Από 7-1-2013 έως 11-1-2013

Εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων: από 14-1-2013 έως 18-1-2013

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
Από 21-1-2013 έως 8-2-2013


Εαρινό εξάμηνο

Διάρκεια διδασκαλίας
Από 18-2-2013 έως 26-4-2013
Από 13-5-2013 έως 31-5-2013

Εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων: 3-6-2013 έως 7-6-2013

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου
Από 10-6-2013 έως 28-6-2013