Τελευταία πρόσκληση για πρακτική άσκηση 2020-2021

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που το εξάμηνο τους είναι ≥ 7 (Ζ΄ εξάμηνο και πάνω) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που επιθυμούν να συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης» για τον Β' κύκλο: από 10.05.2021 έως 10.07.2021 & τον Γ' κύκλος: από 01.07.2021 έως 31.08.2021), παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση (on-line) κατά το χρονικό διάστημα 01/03/2021 έως 07.03.2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://praktiki.rescom.duth.gr/

Προσοχή: Η πρόσκληση είναι για 36 θέσεις που έμειναν κενές από την προηγούμενη πρόσκληση για το ακαδ.έτος 2020-2021. Όσοι έκαναν ήδη αίτηση δεν κάνουν ξανά. Επισημαίνεται ότι η δήλωση του φορέα θα γίνει μετέπειτα κατά τη δήλωση περιόδου που θα ανοίξω. Θα ενημερωθείτε σχετικά μετά το πέρας των αιτήσεων.

Στα έγγραφα έχει αναρτηθεί φάκελος με όνομα «Φάκελος αρχείων αίτησης Π.Α.» όπου μπορείτε να δείτε τι χρειάζεται να προσκομίσετε.

Όλα τα έντυπα που πρέπει να στείλετε μετά την αίτησή σας, θα τα καταθέσετε σκαναρισμένα σε ένα αρχείο στο eclass, στις εργασίες έως 14/03/2021.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος
Γεωργία Υφαντίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια