Ωρολόγιο Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθήματος διδακτορικού κύκλου σπουδών (Τελευταία ενημέρωση 05/02/2020)

Pin It

Η διδασκαλία του μαθήματος Προχωρημένη Στατιστική του Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί:

  • εξ αποστάσεως μέσω του e-class και
  • δια Ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π. Θράκης στην Κομοτηνή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:
Τρίτη Τετάρτη  
17 Μαρτίου 2020 18 Μαρτίου 2020 Δια Ζώσης
10:00 -13:00 10:00 - 13:00
Πέμπτη Παρασκευή  
26 Μαρτίου 2020 27 Μαρτίου 2020 Εξ αποστάσεως
20:30 - 23:30 20:30 - 23:30
Τρίτη Τετάρτη  
31 Μαρτίου 2020 1 Απριλίου 2020 Δια Ζώσης
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00  
17:00 - 20:00 17:00 - 20:00  
Τρίτη Τετάρτη  
5 Μαΐου 2020 6 Μαΐου 2020 Εξ αποστάσεως
20:30 - 23:30 20:30 - 23:30
Τρίτη Τετάρτη  
26 Μαΐου 2020 27 Μαΐου 2020 Δια Ζώσης
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00  
17:00 - 20:00 17:00 - 20:00  

Εξετάσεις Δευτέρα 15 Ιουνίου 2019 ώρα 10:00 - 13:00.