Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που το εξάμηνο τους είναι ≥ 7 (Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ και πάνω) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που επιθυμούν να συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης» το οποίο θα υλοποιηθεί σε τρεις κύκλους (Α' ΚΥΚΛΟΣ: από 01.02.2020 έως 31.03.2020, Β' ΚΥΚΛΟΣ: από 02.05.2020 έως 30.06.2020 & Γ' ΚΥΚΛΟΣ: από 01.07.2020 έως 31.08.2020), παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση (on-line) κατά το χρονικό διάστημα 01/11/2019 έως 20.11.2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/guXmrTqE9Q2RdiZA8

Προσοχή: Στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά στις παρατηρήσεις την ειδικότητά σας. Μπορείτε να δηλώσετε στις παρατηρήσεις και τον κύκλο που προτιμάτε.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση του φορέα που επιλέγετε δεν είναι δεσμευτική, αλλά καθορίζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας Πρακτικής Άσκησης σε κάθε φορέα.

Υ.Γ. Στα έγγραφα του μαθήματος (000)-Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στο eClass έχει αναρτηθεί φάκελος με όνομα «Φάκελος Αρχείων Αίτησης Π.Α.» όπου μπορείτε να δείτε τι χρειάζεται να προσκομίσετε έως 30/11/2019.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος
Γεωργία Υφαντίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια