Εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τους «Εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 120Kb).