Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019 (τροποποίηση)

Για να δείτε το "Τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 218Kb).