Η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ή Αυτο-αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων προϋποθέτει τη συγκέντρωση και συστηματική καταγραφή στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Γι’ αυτό καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., & Π.Δ. 407/80, να συμπληρώσουν (α) τα στοιχεία της ατομικής επιστημονικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, και (β) τα στοιχεία που αφορούν τις απόψεις τους για τις υπηρεσίες του Τμήματος με βάση τις δύο ηλεκτρονικές φόρμες απογραφής (α. Ατομικό Απογραφικό Δελτίο, β. Αποτίμηση Απόψεων & Υπηρεσιών) που υπάρχουν στο σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. Η συγκέντρωση των ατομικών στοιχείων με ομοιογενή τρόπο θα διευκολύνει τη σύνθεσή του συλλογικού έργου του Τμήματος κατά τη σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και, τελικά, της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Παρακάτω αναφέρονται σύντομες οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες για να μπορέσουν να συνδεθούν και να διαχειριστούν τις υπηρεσίες διαχείρισης συστήματος αξιολόγησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

Σύντομες οδηγίες
Για την είσοδο σας στο σύστημα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης κάνοντας κλικ στο κουμπί «Σύνδεση». Σε περίπτωση που έχετε χάσει τους κωδικούς σας κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό;» και ακολουθήστε τις οδηγίες.
2. Από το πάνω μενού επιλέγετε: «Ατομικό Απογραφικό Δελτίο >  Υποβολή» για να υποβάλετε το ερευνητικό σας έργο ή «Ατομικό Απογραφικό Δελτίο > Προβολή / Επεξεργασία» για να δείτε, να επεξεργαστείτε και να κατεβάσετε μία εγγραφή.
3. Τέλος, από το πάνω μενού επιλέγετε: «Αποτίμηση Απόψεων & Υπηρεσιών > Υποβολή» για να υποβάλετε τις απόψεις σας για τις υπηρεσίες του Τμήματος ή «Αποτίμηση Απόψεων & Υπηρεσιών > Προβολή / Επεξεργασία» για να δείτε, να επεξεργαστείτε και να κατεβάσετε μία εγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο αρχείο: Οδηγίες διαχείρισης υπηρεσιών αξιολόγησης ακαδημαϊκών- εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. (PDF: 608Kb).

Προσοχή: Η σύνδεσή σας στο σύστημα έχει διάρκεια δύο (2) ώρες. Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει εξαντληθεί και δεν έχετε υποβάλει / επεξεργαστεί ακόμα τα στοιχεία σας, ανοίξτε μια νέα καρτέλα, συνδεθείτε εκ νέου στο σύστημα και στη συνέχεια επιστρέψτε στην αρχική καρτέλα με τα στοιχεία σας. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνετε τη σύνδεσή σας στο σύστημα για ακόμη δύο (2) ώρες.