Στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών λογισμικών

Pin It
Κωδικός Μαθήματος
-
Κατηγορία Μαθήματος
Κορμού
Υπεύθυνος Μαθήματος
Ονοματεπώνυμο: Γούργουλης Βασίλειος
Βαθμίδα: Αν. Καθηγητής
Τηλ: +30 23510 39656
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Συνεπίκουροι Διδάσκοντες
-
Περίγραμμα Εισηγήσεων - Outline
Περίγραμμα στα ελληνικά (PDF: 119Kb)
Outline in english (PDF: 140Kb)
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Πιστωτικές Μονάδες - ECTS: 10
Εξάμηνο: Εαρινό Βαθμολογία: -
Τρόπος Διεξαγωγής
Διαλέξεις - Εργαστηριακές ασκήσεις
Συναντήσεις με Διδάσκοντα
Μετά από συνεννόηση

Λέξεις κλειδιά: -

Σκοπός του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών – τριών με τη φιλοσοφία βασικών στατιστικών αναλύσεων που εφαρμόζονται στο χώρο της Φυσικής Αγωγής, η απόκτηση δεξιοτήτων για τη υλοποίησή τους μέσω στατιστικών προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και η ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας τους.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές –τριες θα είναι ικανοί να:

1. εντοπίζουν την κατάλληλη στατιστική ανάλυση που θα πρέπει να εφαρμοστεί, ανάλογα με το είδος της έρευνας και τη φύση των δεδομένων.
2. διεξάγουν τις εκάστοτε στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
3. ερμηνεύουν τις εκάστοτε στατιστικές αναλύσεις.

Αναλυτική Ανάπτυξη Αποτελεσμάτων Μάθησης

Αποτελέσματα μάθησης Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Κριτήρια Αξιολόγησης Φόρτος εργασίας φοιτητή (ώρες)
Να εντοπίζουν την κατάλληλη στατιστική ανάλυση που θα πρέπει να εφαρμοστεί, ανάλογα με το είδος της έρευνας και τη φύση των δεδομένων. Διάλεξη, εργαστηριακές ασκήσεις Ενδιάμεσοι έλεγχοι με δοκιμασίες γνωστικής αξιολόγησης 50
Να διεξάγουν τις εκάστοτε στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Διάλεξη, εργαστηριακές ασκήσεις Ενδιάμεσοι έλεγχοι με δοκιμασίες γνωστικής αξιολόγησης 50
Να ερμηνεύουν τις εκάστοτε στατιστικές αναλύσεις. Διάλεξη, εργαστηριακές ασκήσεις Ενδιάμεσοι έλεγχοι με δοκιμασίες γνωστικής αξιολόγησης 150
    Σύνολο 300


Περιεχόμενο Μαθήματος (περίγραμμα - τίτλοι διαλέξεων)

Ημερομηνία   Εισηγητής   Θέμα
- Γούργουλης Β. - t-test για ανεξάρτητα δείγματα
- Ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς έναν παράγοντα (One-Way ANOVA)
- Ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς δύο παράγοντες (Two-Way ANOVA) (χωρίς αλληλεπίδραση)
- Ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς δύο παράγοντες (Two-Way ANOVA) (με αλληλεπίδραση)
- Γούργουλης Β. - t-test για εξαρτημένα δείγματα
- Ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς έναν παράγοντα (One-Way Repeated Measures ANOVA)
- Ανάλυση διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες από τους οποίους ο ένας είναι επαναλαμβανόμενος (Two-Way Repeated Measures ANOVA) (χωρίς αλληλεπίδραση)
- Ανάλυση διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες από τους οποίους ο ένας είναι επαναλαμβανόμενος (Two-Way Repeated Measures ANOVA) (με αλληλεπίδραση)
- Γούργουλης Β. - x – τετράγωνο (Chi – square) (έλεγχος καλής προσαρμογής μιας ποιοτικής μεταβλητής)
- x – τετράγωνο (Chi – square) (έλεγχος ανεξαρτησίας δύο ποιοτικών μεταβλητών)
- Μη παραμετρικοί έλεγχοι
- Έλεγχος κανονικής προσαρμογής
- Mann – Whitney test (2 ανεξάρτητα δείγματα)
- Wilcoxon test (2 εξαρτημένα δείγματα)
- Επανάληψη αναλύσεων διακύμανσης
- Γούργουλης Β. - Απλή παλινδρόμηση
- Μη γραμμική παλινδρόμηση
- Γούργουλης Β. - Πολλαπλή Παλινδρόμηση.
- Γούργουλης Β. - Λογιστική Παλινδρόμηση.
- Γούργουλης Β. - Επανάληψη αναλύσεων διακύμανσης
- Παραγοντική Ανάλυση
- Γούργουλης Β. - Επανάληψη αναλύσεων παλινδρόμησης
- Παραγοντική Ανάλυση
- Γούργουλης Β. - Παραγοντική ανάλυση.
- Γούργουλης Β. - Ανάλυση Διακριτότητας.
- Γούργουλης Β. - Ανάλυση Ταξινόμησης.
- Γούργουλης Β. Επανάληψη όλων των διδασκόμενων στατιστικών αναλύσεων.
- - Τελικές εξετάσεις

Τρόπος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων.

Τρόπος(οι) Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:

1. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (90%).
2. Συμμετοχή στο μάθημα (10%)

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
-

Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα
Οι φοιτητές που μετέχουν στο μάθημα αυτό οφείλουν να πραγματοποιούν όλες τις εργασίες και τις σχετικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα Ν. 2121/1993. Οποιασδήποτε μορφή λογοκλοπής δεν είναι αποδεκτή και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα με σοβαρότατες κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση οδηγεί σε αποτυχία (Βαθμός = 0) στο μάθημα και αναφέρεται άμεσα στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Όποιες ιδέες ή κείμενο δεν αποτελούν πρωτότυπο έργο του φοιτητή θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη αναφορά της πηγής τους.