Προχωρημένη στατιστική

Pin It
Κωδικός Μαθήματος
-
Κατηγορία Μαθήματος
Κορμού
Υπεύθυνος Μαθήματος
Ονοματεπώνυμο: Μαυρομμάτης Γεώργιος
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλ: +30 23510 39645
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Συνεπίκουροι Διδάσκοντες
-
Περίγραμμα Εισηγήσεων - Outline
Περίγραμμα στα ελληνικά (PDF: 169Kb)
Outline in english (PDF: 190Kb)
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Πιστωτικές Μονάδες - ECTS: 10
Εξάμηνο: Θερινό Βαθμολογία: -
Τρόπος Διεξαγωγής
Δια ζώσης (Διαλέξεις – Εργαστήρια)
Συναντήσεις με Διδάσκοντα
Μετά από συνεννόηση

Λέξεις κλειδιά: -

Σκοπός του Μαθήματος
Ο σκοπός των διαλέξεων είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Στατιστικής και η εξοικείωση των φοιτητών με παραδείγματα από την Φυσική Αγωγή των βασικών στοιχείων της εφαρμοσμένης Στατιστικής, του ελέγχου υποθέσεων, της ανάλυσης διακύμανσης, της παλινδρόμησης, των παραγοντικών αναλύσεων και των ομαδοποιήσεων.
Επιπλέον τα μαθήματα στοχεύουν να αναπτύξουν την δυνατότητα των φοιτητών να εφαρμόζουν τα ανωτέρω αναλύοντας δεδομένα και εξάγοντας στατιστικά αποτελέσματα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές –τριες θα είναι ικανοί να:

1. Γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές έννοιες της εφαρμοσμένης Στατιστικής, της θεωρίας ελέγχου υποθέσεων και της ανάλυσης διακύμανσης, των παλινδρομήσεων και των πολύ-μεταβλητών αναλύσεων.
2. Αναγνωρίζουν τα μοντέλα δεδομένων των ανωτέρω θεματικών περιοχών.
3. Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις στα μοντέλα δεδομένων.
4. Δύνανται να εξάγουν αποτελέσματα από τις στατιστικές αναλύσεις και να τα ερμηνεύουν.

Αναλυτική Ανάπτυξη Αποτελεσμάτων Μάθησης

Αποτελέσματα μάθησης Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Κριτήρια Αξιολόγησης Φόρτος εργασίας φοιτητή (ώρες)
Γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές έννοιες της εφαρμοσμένης Στατιστικής, της θεωρίας ελέγχου υποθέσεων και της ανάλυσης διακύμανσης, των παλινδρομήσεων και των πολυμεταβλητών αναλύσεων. Διαλέξεις εξετάσεις 100
Αναγνωρίζουν τα μοντέλα δεδομένων των ανωτέρω θεματικών περιοχών. Διαλέξεις,
Πρακτική στο εργαστήριο
εξετάσεις 80
Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις στα μοντέλα δεδομένων. Πρακτική στο εργαστήριο εξετάσεις 60
Δύνανται να εξάγουν αποτελέσματα από τις στατιστικές αναλύσεις  και να τα ερμηνεύουν. Διαλέξεις,
Πρακτική στο εργαστήριο
εξετάσεις 60
    Σύνολο 300


Περιεχόμενο Μαθήματος (περίγραμμα - τίτλοι διαλέξεων)

Ημερομηνία   Εισηγητής   Θέμα
- Μαυρομμάτης Γ. Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Στατιστικής Έλεγχος υποθέσεων, επίπεδα σημαντικότητας σφάλματα τύπου Ι και ΙΙ, περιοχές απόρριψης και t-test για ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα.
- Μαυρομμάτης Γ. Οne-Way ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα.
- Μαυρομμάτης Γ. Two Way ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα, Ανάλυση διακύμανσης για μικτά σχήματα Two-Way ανάλυση διακύμανσης.
- Μαυρομμάτης Γ. Μη παραμετρικοί έλεγχοι του Mann – Whitney και του Wilcoxon, του Spearman και Kendall, καθώς και του Kruskal – Wallis. Χι-τετράγωνο έλεγχοι.
- Μαυρομμάτης Γ. Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση.
- Μαυρομμάτης Γ. Μη γραμμική παλινδρόμηση, λογαριθμική παλινδρόμηση και στοιχεία κανονικής παλινδρόμησης.
- Μαυρομμάτης Γ. Εισαγωγή στην γραμμική άλγεβρα, διανύσματα, εσωτερικό γινόμενο, πίνακες, ιδιοδυανύσματα και ιδιοτιμές, διαγωνοποίηση, μεταφορά από έναν χώρο σ’ έναν άλλο.
- Μαυρομμάτης Γ. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών I.
- Μαυρομμάτης Γ. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών II.
- Μαυρομμάτης Γ. Παραγοντική ανάλυση.
- Μαυρομμάτης Γ. Ανάλυση διακριτότητας.
- Μαυρομμάτης Γ. Ανάλυση ταξινόμησης (ομαδοποίηση).
- - Τελικές εξετάσεις

Τρόπος Διδασκαλίας
Διαλέξεις , συζήτηση, εργαστηριακά μαθήματα, εργασίες.

Τρόπος(οι) Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:

1. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (100%).
2. Συμμετοχή στο μάθημα (υποχρεωτική)

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
1. Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ «Βασικές έννοιες εφαρμοσμένης Στατιστικής στη Φυσική Αγωγή», Salto, 2002
2. Μαυρομάτης Γ., «Στατιστικά μοντέλα και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων», University Studio Press, 1999.
3. Καρλής Δ. «Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση», Αθ. Σταμούλη, 2005.
4. Παπαδημητρίου Γ., «Η Ανάλυση Δεδομένων», Γιώργος Δάρδανος, 2007.
5. Γναρδέλης Χ., «Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 14 for Windows», Παπαζήση, 2006.
6. Ferguson G., Takane Y. “Statistical Analysis in Psychology and Educational”, Mac Graw-Hill, 1989.
7. Sharma S., “Applied Multivatiate Techniques”, Wiley, 1996.
8. Tabachnick B. and Fidell L., “Using Multivariate Statistics”, Pearson, 2008.

Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα
Οι φοιτητές που μετέχουν στο μάθημα αυτό οφείλουν να πραγματοποιούν όλες τις εργασίες και τις σχετικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα Ν. 2121/1993. Οποιασδήποτε μορφή λογοκλοπής δεν είναι αποδεκτή και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα με σοβαρότατες κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση οδηγεί σε αποτυχία (Βαθμός = 0) στο μάθημα και αναφέρεται άμεσα στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Όποιες ιδέες ή κείμενο δεν αποτελούν πρωτότυπο έργο του φοιτητή θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη αναφορά της πηγής τους.