Γενικές διατάξεις

Pin It

I. Δικαιώματα υποψήφιων διδακτόρων

- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

- Υγειονομική περίθαλψη

- Χρήση εργαστηρίων

- Χρήση βιβλιοθήκης - δανεισμός

Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα απασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης του από ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, καθώς και δωρεάν αξιοποίησης των υλικοτεχνικών και άλλων υποδομών και δυνατοτήτων που παρέχει το Πανεπιστήμιο.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι τους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ. Δίνεται δε η δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων (on-line) και ασύγχρονων (off-line) ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών άλλων Πανεπιστημίων.