Έντυπα

Pin It

1. Έντυπα για ένταξη στις Διδακτορικές Σπουδές

1.1 Αίτηση (DOC: 56Kb)
1.2 Συστατική επιστολή (DOC: 34Kb)

2. Έντυπα υποψηφίων διδακτόρων

2.1 Έντυπα αιτήσεων
      2.1.1 Φόρμα για έκδοση δικαιολογητικών (DOC: 27Kb)
      2.1.2 Αίτηση γενικής χρήσης (DOC: 28Kb)
      2.1.3 Αίτηση για υγειονομική περίθαλψη (DOC: 28Kb)
      2.1.4 Αίτηση για σίτιση (DOC: 27Kb)
2.2 Έντυπα δήλωσης μαθημάτων
      2.2.1α Φόρμα δήλωσης μαθημάτων (DOC: 37Kb)
      2.2.1β Φόρμα δήλωσης μαθημάτων για τους εισακτέους από το ακαδ. έτος 2016-2017 (DOC: 42Kb)
      2.2.2 Φόρμα δήλωσης επιλογής ΙΙΙ (DOC: 35Kb)
      2.2.3 Μαθητεία
            2.2.3.1 Φόρμα δήλωσης μαθητείας (DOC: 42Kb)
            2.2.3.2 Φύλλο στοιχείων επικοινωνίας Ι (DOC: 21Kb)
            2.2.3.3 Φύλλο στοιχείων επικοινωνίας ΙΙ (DOC: 21Kb)
            2.2.3.4 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μαθητείας (DOC: 33Kb)
            2.2.3.5 Τελική απολογιστική έκθεση (DOC: 22Kb)
2.3 Έκθεση προόδου
2.4 Δήλωση θέματος Διδακτορικής Διατριβής
2.5 Ανακοίνωση ερευνητικής πρότασης

3. Έντυπα βαθμολογίας

3.1 Βαθμολογία μαθημάτων (DOC: 34Kb)
3.2 Βαθμολογία επιλογής ΙΙΙ (DOC: 29Kb)
3.3 Βαθμολογία μαθητείας (DOC: 28Kb)

4. Έντυπα για την αναγόρευση των διδακτόρων
4.1 Αίτηση (DOC: 40Kb)
4.2 Δήλωση έγκρισης Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (DOC: 51Kb).
4.3 Απογραφικό Δελτίο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (DOC: 651Kb).
4.4 Οδηγίες (DOC: 33Kb).

5. Άλλα έντυπα

5.1 Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (PDF: 338Kb), Τελευταία ενημέρωση 24/09/2015.
5.2 Διάγραμμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (PDF: 67Kb)